Hỗ trợ trực tuyến

0974.606.382 0967.363.886

Email: kiennguyen.167@gmail.com

Video

Đối tác

Tên sản phẩm : Tủ MCC

Tủ MCC của NGUYỄN KIÊN GLOBAL đáp ứng hầu hết các yêu cầu cho hệ thống
điều khiển, bao gồm các bộ khởi động DOL, Y/D, biến tần, khởi động mềm, PLC,...